Lớp tập pilates cơ bản tại tpHCM

Hi cả nhà, em được nhiều người bạn giới thiệu theo học pilates mà em thấy phân vân quá. Tai em chưa biết về môn học này nhiều. Mọi người có ai biết thì giúp em với. Em người mới nên chỉ muốn biết về phần cơ bản thôi nha. Hiện tại em đang ở HCM á

Default Asked on Tháng Ba 15, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Chào bạn, mới đầu mình cũng như bạn vậy đó. Nhưng giờ theo học mình cảm thấy rất dễ dàng và muốn theo luyện tập lắm đó. Bạn có thể vào trang web này xem thêm thông tin nhé https://www.saigondance.vn/lop-hoc/pilates/

Default Answered on Tháng Năm 16, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.