Ở đâu cấp lại gplx oto không có hồ sơ gốc ở Hồ Chí Minh

Bên nào làm lại gplx không ạ? số đen bị mất ví nên cũng mất luôn cả giấy tờ xe rồi, giờ muốn đi từ SG về LA mà k có bằng thì sao đc ạ, lỡ mà ca có hỏi chắc chớt qáu. cccm có gì giúp e với ạ

Default Asked on Tháng Sáu 21, 2018 in Xã Hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Chuú coi qua bên trường đào tạo lái xe HCM này nè https://truongdaotaolaixehcm.com/đào-tạo-lái-xe-hạng-b1-b2/, xin thêm cái giấy chứng nhận báo mất đi là cuxngd dc, ca họ cũng cho được trong thời gian ngắn

Default Answered on Tháng Sáu 21, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.