Ở đâu dạy học điêu khắc lông mày cấp bằng quốc tế ở tpHCM

Đang tìm chỗ điêu khắc lông mày cấp bằng quốc tế ở HCM. Ai chỉ chỗ cho em với ạ.

Default Asked on Tháng Tư 9, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Miss Tram Academy nhé em (https://misstram.edu.vn/khoa-hoc-phun-xam-dieu-khac-chan-may-mat-moi/). Ở đây rất mạnh về dạy phun xăm điêu khắc mày ấy. Có cấp bằng quốc tế luôn.

Default Answered on Tháng Mười Một 30, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.