Review khóa học chăm sóc da ở miss tram academy cho mình với

Hi mấy bạn đẹp, tui đang tìm chỗ học chăm sóc da và thấy thẩm mỹ Miss Tram khá là ok luôn. Có ai biết hay học ở đây rồi review khóa học chăm sóc da ở miss tram academy cho tui với. Tui cảm ơn nè.

 

Default Asked on Tháng Mười 9, 2019 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Mình cũng muốn học chăm sóc da và đang xem xét vài địa chỉ .Thấy có bạn hỏi nên hóng ké nè :))

 

Default Answered on Tháng Mười 9, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.