Tìm chỗ may đồng phục bảo vệ

Đồng phục bảo vệ bên cty mình khá cũ rồi, mà chất vải chỗ cũ mình đặt may thấy cũng chưa ưng, các anh phản hồi vải nhăn và mặt khá nóng. Mình muốn đặt may chỗ mới nhưng chưa bjk chỗ nào may đồng phục bảo vệ chất lượng. Ai biết giới thiệu mình với ạ?

Default Asked on Tháng Năm 23, 2023 in Xã Hội.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.