Trung tâm thi gplx b2 số sàn

Hi mọi người, em muốn đăng ký học B2 nhưng vẫn còn phân vân không biết có được đóng học phí thành 2 – 3 đợt được không ạ?

Default Asked on Tháng Ba 28, 2018 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn thử liên hệ hỏi trực tiếp người ta xem sao, hỏi ở đây có thể thông tin nó không đầy đủ https://truongdaotaolaixehcm.com/dao-tao-lai-xe-hang-b1-b2/

Default Answered on Tháng Ba 28, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.