Trung tâm tư vấn du học Canada trung học phổ thông

Muốn du học Canada diện trung học phổ thông thì cần những yêu cầu gì ạ? Hoặc có trung tâm tư vấn du học nào tốt thì cả nhà chỉ cho em với.

Default Asked on Tháng Tư 2, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

EFS (https://efs.vn/) chuyên tư vấn du học Canada nè. Bạn liên hệ trực tiếp họ để nói rõ thắc mắc, nguyện vọng gì đó nha.

Default Answered on Tháng Tư 25, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.