Lớp dạy pilates Quận Bình Tân

Hi mọi người nha, ủa không biết có ai trên này biết lớp dạy pilates bên quận bình tân không nhỉ? Mình có đi tìm mấy hôm mà sao không thấy đâu hết luôn ta. Tại đang có ý định theo tập môn này mà mình không muốn di xa nên có gì ai biết thì cho mình xin địa chỉ lớp dạy pilates với ngen.

Default Asked on Tháng Ba 13, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Chào bạn, mình cũng không rõ bên bình tân có lớp dayjpilates không nữa. Tại mình thấy ở thành phố có trung tâm https://www.facebook.com/saigondancevn/ này được lắm nè bạn. Nhiều người đánh giá cao về nơi này nên bạn thử tìm đến theo học xem thế nào. Mình có mấy chị em đang theo học bên này cũng đều nói vậy nên mình giới thiệu bạn biết á.

Default Answered on Tháng Bảy 30, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.